free web hosting | free website | Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

SPM 2003 KIMIA

NEWLY ADDED 09-11-2003

Ramalan Kimia SPM 2003

Tingkatan 4

1.struktur atom---anggaran saiz zarah minyak

2.Formula dan persamaan kimia
-Penentuan formula empirik oksida bagi logam
(a)yang reaktif - tindak balas pembakaran dalam oksigen
Mg + O2 --> MgO
(b)yang kurang reaktif daripada hidrogen - penurunan oksida logam oleh hidrogen
CuO + H2 ---> Cu + H2O

3.Jadual berkala /Ikatan kimia
(a)Perubahan sifat bagi unsur Kumpulan 1 atau Kumpulan 17
-takat lebur / takat didih
-saiz atom (merentasi kala)
-kereaktifan
(b)Pembentukan sebatian ion atau kovalen di antara unsur-unsur

4.Elektrokimia
Elektrolisis - penyaduran

5.Asid dan bes
Analisis ion-penyediaan garam

6.Bahan buatan 
(a) Eksperimen penentuan kekerasan aloi dengan logam tulen
(b) Bahan komposit dan kaca

Tingkatan 5

1.Kadar tindak balas
-kesan mangkin/suhu

2.Sebatian karbon
(a)Tindak balas sebatian karbon
Alkena-->alkohol -->asid karbolsilik-->ester
(b) Ujian bagi alkena

3.Tindak balas redoks
-Pemindahan elektron pada satu jarak

4.Termokimia
-haba penyesaran

5.Bahan kimia
(a)Bahan tambah makanan
(b)Kromatografi

Apakah yg dimaksudkan dgn polimer?

-Sebatian yg terbtk daripada pengabungan beberapa monomer

TAkrif pemvulkanan

-proses menambah sulfur ke dlm getah asli

Terangkan proses pengumpalan lateks oleh asid

-zarah getah terdiri drp molekul/polimer getah yg diselaputi oleh membran protein(1 markah)

-zarah/membran bercas negatif(1)

-Zarah menolak antara satu sama lain (1)

-Apb asid ditambah,ion hidrogen meneutralkan cas negatif(1)

-zarah getah berlanggar dan membran pecah(1)

-molekul getah menggumpal/berselirat(1)

Keburukan polimer sintetik

-tidak mudah terurai/terbiodogradasi

-polimer mencemarkan udara

Kelebihan polimer sintetik berbanding polimer semulajadi

-lebih kuat

-lebih ringan

-lebih kukuh

-kalis air

-mudah dibtk

ENDED 09-11-2003

Terangkan proses pengumpalan lateks oleh asid (6 m)

-zarah getah terdiri daripada molekul atau polimer getah yang diselaputi oleh protein.

-zarah/membran bercas negatif

-zarah menolak satu sama lain.

-apabila asid ditambah ,ion hidrogen meneutralkan cas negatif.

-molekul getah berselirat/menggumpul

 

Apakah yang dimaksudkan dengan polimer?

-sebatian /bahan yang terbentuk daripada penggabungan beberapa monomer.

 

我個人認為KIMIA III有可能出Formula Empirik Perbezaan Alkana dan Alkena.
因為我們kedahgerak gempurpercubaan SPMKIMIA III都是出這兩個.
當時我們都很happy因為gerak gempur才剛剛考過!!
雖然不是100 %SPM tips,但是我還是建議你們背起來,這對你們有益無害的!!!

 

Ramalan Soalan Esei Kimia

1. Sabun & detergen
2. sel kimia & sel elektrolisis
3. alkana & alkena
4. penyesaran logam
5. penyesaran halogen

這是我補習老師ramal ...信不信由你咯~~

Kertas 1.
Pastikan anda menjawab sebaik mungkin
Berikan penekana kepad
-Pengiraan mol, j.m.r dan MV
-Sebatian karbon
-Kadar tindak balas
-Nama beberapa jenis ubat analgesik
-Kenal pasti peratus logam dalam duralaminium, keluli dan timah
-Bezakan sabun dan detergen
-Faham konsep asas

Kertas 2.
Diberi Jadual berkala
-Kenal pasti unsur yang berwarna
-Berikan susunan elektron atom.
-Jika Logam kumpulan 1 bertindakbalas dengan kumpulan 17, apa terjadi
-Tulis persamaan tindak balas
(ingat, kumpulan 17, dwiatom)
-Yang mana paling besar
(logam kumpulan 1 paling bawah)
-Kenapa dalam kala sama, yang kiri lebih besar berbanding yang kanan
-Lukiskan susunan elektron hasil tindak balas Carbon dan Oksigen (4 elektron valens dan 6 elektron valens)
-Apakah nama sebatian ini
-Mengapa sebatian ini tidak boleh mengalirkan arus eletrik

2. Diberi gambar Sel Danielle
-Apakah fungsi pasu berliang
-Apakah kesilapan yang berlaku?
(Ingat, sel Danielle tidak menggunakan elektrod yang sama.. dalam hal ini, dua elektron karbon tidak wajar)
-Elektrod digantikan dengan Kuprum dan Zink. APakah pemerhatian yang berlaku?
-Nyatakan tindak balas yang berlaku di terminal negatif
(Pastikan anda tahu yang tindak balas di terminal negatif adalah logam yang lebih reaktif)
-Tulis persamaan ion yang berlaku.
Satu gambarajah sel danielle yang sama, tami menggunakan elektron alimiunm dan  elektrolit AlNO3. Ramalkan bacaan voltmeter
-Terangkan jawapan anda.

3.Diberi gambar rajah carta mengenai proses sentuh
-Nyatakan keadaan suhu, tekanan dan mangkin dalam proses sentuh
-Mengapakah asid sulfurik mesti dijadikan oleum?
-Selesaikan persamaan kimia Oleum dan Air
-Berikan 2 kegunaan Asid Sulfurik
-Gambar hujan asid
-Terangkan bagaimana penggunaan asid sulfurik dalam industri boleh mengakibatkan kesan ini (3 markah)

4. Lukiskan formula struktur bagi Etanol
-Apakah yang diperhatikan apabila Etanol diletakkan dalam Kalium dikromat (V1) berasid.
-Berikan keadaan untuk menukarkan etanol kepada ester. (etil metanoat)
-Nyatakan ciri istimewa ester
-Lukiskan gambar untuk kaedah refluks
-Mengapakah kaedah refluks digunakan?

5. Jadual haba pembakaran alkohol
-Berikan maksud haba pembakaran
-Nyatakan cara-cara untuk mendapatkan kejituan bacaan haba pembakaran.
-Kira haba pembakaran bagi alkohol
-Lukis gambar rajah aras tenaga
-Apakah yang diwakili oleh air.
-Tuliskan persamaan pembakaran propanol dalam udara
-Pilih alkohol yang baik. kenapa?

6. Tindak balas oksigen dengan logam
(plumbum, zink dan logam X)
-gambar rajah tindak balas oksigen dengan logam
-Langkah berjaga-jaga
-Tuliskan persamaan kimia antara plumbum dan oksigen.
-Namakan bahan yang bertindak sebagai agen penurunan.
-Ramalkan logam X (serbuk perang menjadi hitam)
|-Senaraikan mengikut kereaktifan menaik
-Baki Pb0 dan logam X dipanaskan. Ramalkan pemerhatian. Mengapa?

Bahagian B
1. Diber dua unsur.
Nyatakan kedudukan unsur dalam jadual berkala (kumpulan dan kala)
Terangkan ikatan yang terbentuk antara dua unsur berikut (Terangkan ikatan ionik)
Terangkan bagaimana takat lebur dan takat didih kumpulan satu boleh berubah apabila meneruni kala.
Bincangkan ciri-ciri istimewa kumpulan unsur peralihan

2.Nyatakan satu garam terlarutkan dan garam tak terlarutkan. Berikan satu tindak balas untuk penyediaan garam bagi kedua-dua garam
-Berikan ciri-ciri hablur.
-Huraikan satu eksperimen untuk menyediakan hablur kuprum (II) sulfat.
-Huraikan bagaimana hendak mengenal pasti garam kuprum (II) sulfat.

Bahagian C
1.Terangkan mengapa sel kimia merupakan satu tindak balas redoks.
-Huraikan satu eksperimen untuk menunjukkan ketahanan keluli nirkarat terhadap pengaratan.
-Bezalan pempolimeran tambahan dan kondensasi
-Mengapakah lateks akan tergumpal dengan sendiri apabila didedahkan
-Bagaimana hendak menghalang lateks menggumpal sendiri

2. Terangkan tindak balas Rubidium dalam air, klorin dan oksigen.
-Bezakan pemerhatian antara Kalium, Rubidium dan Natriun dalam air.
-Huraikan satu eksperimen untuk menyadur sudu dengan argentum.


Kertas 3.
-Berikan tumpuan kepada mengkaji kesan mangkin terhadap kadar tindak balas.

-Tumpuan juga harus diberikan kepada tajuk tindak balas redoks pada jarak tertentu. (tiub U)
-kenal pasti fungsi asid sulfurik cair dalam hal ni.

-Pastikan anda tahu bagaimana hendak mengkaji kesan kekerasan aloi dan logam.

简单的题目课(topik/subtopik)列表:

Jadual Berkala (kump. 1, 17, 18; kala 3)
Stuktur Atom(susunan atom... isotop.. etc.)
Formula Empirik (kuprum)
Sebatian Karbon

进阶题目:

Elektrokimia/Redoks(tiub U/Sel Kimia/Sel Elektrolisis, agen pengoksidaan/penurunan)
Garam
kakisan logam
Termokimia (haba pemendakan/pembakaran....)

死背题目:
Proses sentuh/ostwald/haber (*sentuh/ostwald)
kaca, aloi
Saponifikasi

Esei

Ubat!
analisis garam
Kadar Tindak balas
Termokimia
Sebatian Karbon
Redoks


Kertas 3


Kadar Tindak Balas
Garam

Esei

Elektrokimia (Penyaduran/Pengekstrakan/Penulenan)
Kadar Tindak Balas
Garam

Last updated on 09-11-2003 ~Copyright by Vincent829